Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.57.17 от 12.01.18
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.66.46 от 15.01.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.4.164 от 22.01.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.126.1 от 29.12.17
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.3.4.162 от 22.01.18
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.11.2924 от 09.01.18
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.642 от 19.01.18
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.283 от 19.01.18
1С:Предприниматель 7.7 7.70.285 от 19.01.18
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.366 от 29.12.17
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.996 от 19.01.18
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 4-й квартал 2017 от 29.12.17