Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.102.11 от 17.09.21
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.67.8 от 14.09.21
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.18.217 от 23.09.21
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.165.1 от 02.09.21
1С:Садовод 3.0.101.5 от 21.09.21
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.4.13.275 от 08.09.21
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.19.1264 от 11.08.21
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.664 от 10.09.21
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.303 от 10.09.21
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.006 от 23.08.21
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.371 от 23.01.19
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 2-й квартал 2021 от 01.09.21