Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.95.24 от 22.06.21
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.66.147 от 17.06.21
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.18.82 от 22.06.21
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.162.3 от 08.06.21
1С:Садовод 3.0.95.3 от 16.06.21
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.4.13.209 от 17.06.21
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.19.1150 от 07.06.21
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.663 от 23.06.21
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.302 от 23.06.21
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.003 от 05.03.21
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.371 от 23.01.19
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 1-й квартал 2021 от 14.04.21