Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.148.41 от 16.02.24
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.67.73 от 19.02.24
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.28.84 от 09.02.24
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.190.1 от 18.01.24
1С:Садовод 3.0.148.5 от 27.02.24
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.5.16.78 от 27.02.24
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.24.1368 от 23.01.24
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.668 от 01.03.23
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.307 от 01.03.23
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.009 от 28.12.22
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.371 от 23.01.19
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 1-й квартал 2024 от 06.02.24